Xếp hạng Webometrics năm 2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Xếp hạng Webometrics năm 2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem thông tin về xếp hạng Webometrics năm 2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội tại đường link sau:

http://www.webometrics.info/en/search/Rankings/Vietnam%20National%20University%20Hanoi

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/