Viện ĐBCLGD - Quyết định công nhận học viên cao học năm 2010


 

Ngày 08 tháng 11 năm 2010, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 3212/QĐ-SĐH về việc công nhận học viên cao học năm 2010 của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Có thể tải Quyết định tại đây