Viện ĐBCLGD - Thông báo tổ chức Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và AUN-QA”


IMG 2777

                         

                         Kính gửi: Các cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, cao đẳng

             Để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học hoàn thành kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và AUN-QA”, cụ thể như sau:

            - Thời gian: 03 ngày, từ ngày 01/10 - 03/10/2019.

            - Địa điểm: Phòng 603, Tầng 6, Nhà C1T, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

            - Kinh phí: 3.500.000 đồng/06 buổi/người (bao gồm học phí, tài liệu, giải khát giữa giờ và chứng chỉ).

             Thông tin chi tiết xin liên hệ: Lê Thị Thương, Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Điện thoại: 0977 037 785, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trân trọng./.

 

VNU-INFEQA

Nội dung liên quan