Viện ĐBCLGD - ĐHQGHN đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức ACBSP


 ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) là Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh (Hoa Kỳ). Đây là một trong những tổ chức kiểm định quốc tế chuyên ngành kinh doanh có giá trị và uy tín trên thế giới.

Năm 2021, ĐHQGHN đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức ACBSP. Việc trở thành thành viên của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục uy tín hàng đầu thế giới là một minh chứng cho định hướng hội nhập quốc tế, khẳng định chất lượng giáo dục của ĐHQGHN.

Trở thành thành viên chính thức của ACBSP giúp các chương trình đào tạo trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng của ĐHQGHN được đăng kí kiểm định chất lượng bởi một trong những tổ chức kiểm định quốc tế chuyên ngành kinh doanh có giá trị và uy tín trên thế giới.

Để được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng của ACBSP, các CTĐT cần thực hiện quy trình như sau:

  • CTĐT nộp đơn đăng kí với ACBSP
  • ACBSP sẽ phân công cô vấn và điều phối viên: CTĐT sẽ điền các thông tin và trả lời các câu hỏi theo mẫu của ACBSP và gửi câu trả lời cho người cố vấn của CTĐT do ACBSP đã chỉ định trước đó. CTĐT sẽ phát triển một kế hoạch hành động với sự hỗ trợ từ người cố vấn đồng thời gửi 1 bản kế hoạch tương tự cho ACBSP.
  • Hoàn thiện Kế hoạch Hành động
  • Đánh giá tại thực địa

Đường link: https://acbsp.org/members/Default.asp?id=66536298

Untitled

VNU-INFEQA

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
120341