Viện ĐBCLGD - Các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, các hiệp hội, tổ chức nước ngoài Trung tâm có quan hệ, hợp tác


 

"

Các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, các hiệp hội, tổ chức nước ngoài Trung tâm có quan hệ, hợp tác:

- Hiệp hội các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học thế giới (INQAAHE)

- Hiệp hội các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

- Hiệp hội các tổ chức đánh giá giáo dục thế giới (AIR)

- Tổ chức ASEAN Foundation

- Tổ chức khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

- Đại học Saint Micheal, Hoa Kỳ

- Đại học Armhert, Hoa Kỳ

- Đại học Melbourne, Australia(Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá)

- Đại học New South Wales,Australia (Trung tâm Khảo thí Giáo dục, Viện ngôn ngữ, Chương trình dự bị đại học)

- Đại học La Trobe, Australia(Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Nghiên cứu Giáo dục)

- Đại học Hà Nam, Trung Quốc

- Các Đại sứ quán Australia, Hoa Kỳ, Hội đồng Anh tại Hà Nội.

 

"

Nội dung liên quan