Viện ĐBCLGD - Danh sách đề tài luận văn Khóa ĐLĐG2011


 

1.     Lê Thị Vân Anh
Đề tài: Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên sư phạm (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây)
GVHD: PGS.TS. Lê Đức Ngọc

2. Dương Thị Anh
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá năng lực nghe tiếng Anh của sinh viên khối ngành không chuyên Anh (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Phương Đông)
GVHD: TS. Phạm Xuân Thanh

3. Trần Minh Hiếu
Đề tài Đánh giá năng lực dạy học của giáo sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình
GVHD: PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

4. Ngô Thị Hoa
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan phục vụ kiểm tra đánh giá thường xuyên kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 10
GVHD: TS. Tô Thị Thu Hương

5. Lê Mạnh Hùng
Đề tài: Môi trường đào tạo, đặc điểm cá nhân và kết quả học tập: So sánh học viện Phòng không – Không quân với Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

6. Ngô Bá Lợi
Đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của năng lực tự học đến kết quả học tập của sinh viên, nghiên cứu tại Học viện Phòng không – Không quân và Đại học Thủy lợi
GVHD: TS. Lê Đông Phương

7. Phan Thị Thanh Nhã
Đề tài: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp – Bắc Giang
GVHD: PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh

8. Nguyễn Thu Phương
Đề tài: Xây dựng và thử nghiệm bộ công cụ đánh giá năng lực thực hành học phần nhập môn tin học của sinh viên cao đẳng ngành Công nghệ may tại trường Cao đẳng Công nghiệp - Dệt may Thời trang Hà Nội
GVHD: TS. Phạm Xuân Thanh

9. Hoàng Thị Lệ Quyên
Đề tài: Gắn bó hay từ bỏ giáo dục đặc biệt: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định nghề nghiệp của cử nhân sư phạm Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Công Khanh

10. Đặng Thái Sơn
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của ngôn ngữ tới kết quả học tập của sinh viên các dân tộc ít người tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên
GVHD: PGS.TS. Phạm Văn Quyết

11. Nguyễn Cao Sơn
Đề tài: Phân tích mối tương quan giữa điểm thi tuyển sinh đầu vào và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai môn Toán và Ngữ văn của học sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

GVHD: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

12. Lê Minh Thắng
Đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của các phương pháp kiểm tra đánh giá đến hoạt động tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
GVHD: TS. Hoàng Thị Xuân Hoa

 

13. Trương Văn Thanh

Đề tài: Đánh giá chất lượng đầu ra hoạt động đào tạo hệ cử nhân sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

GVHD: TS. Trịnh Ngọc Thạch

14. Phạm Minh Thành

Đề tài: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá thực hiện nhiệm vụ của giảng viên  đại học – thử nghiệm tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

GVHD: TS. Nguyễn Chí Thành

 

15. Nguyễn Văn Trung

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm bộ chỉ số thực hiện cốt lõi trong đánh giá công tác quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Công

nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội

GVHD: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

16. Lê Vũ Trung

Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

GVHD: PGS.TS. Lê Đức Ngọc

 

17. Lê Xuân Trường

Đề tài: Chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ thông qua ý kiến đánh giá của sinh viên

GVHD: GS.TS. Lê Ngọc Hùng

 

 

 

 

 

Nội dung liên quan