Viện ĐBCLGD - Danh sách đề tài luận văn Khóa ĐLĐG2010


 

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI VÀ GVHD KHÓA ĐLĐG2010

1. Trịnh Thế Anh
Đề tài: Đánh giá năng lực tự học của sinh viên các ngành sư phạm được đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
GVHD: TS. Tô Thị Thu Hương
 

2. Nguyễn Thị Ánh Dương
Đề tài: Đặc trưng phương thức tuyển sinh đại học và sau đại học ở Hoa Kỳ
GVHD: PGS. TS Nguyễn Quý Thanh

3. Vũ Minh Hiền
Xây dựng tiêu chí đánh giá các chương trình đào tạo thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn
GVHD: PGS.TS. Phạm Văn Quyết

4. Trịnh Văn Hòa
Đề tài: Tác động của các loại hình kiểm tra, đánh giá đến tính tích cực học tập của người học (nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)

GVHD:  PGS.TS Lê Đức Ngọc

5. Hà Kim Hoành
Đề tài: Thực trạng và những yếu tố tác động đến lối sống của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình hiện nay
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Công Khanh

6. Đinh Việt Hùng
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của giảng viên trường Đại học Lao động – Xã hội

GVHD: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

7. Nguyễn Thị Thu Hương
Đề tài: Đánh giá việc áp dụng đề cương môn học của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
GVHD: PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa

8. Trần Thị Thanh Huyền
Đề tài: Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong các tương tác xã hội (áp dụng thí điểm đối với sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị)
GVHD: PGS.TS Nguyễn Công Khanh

9. Nguyễn Viết Kiểm
Đề tài: Chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: so sánh tự đánh giá và đánh giá của phía cán bộ phụ trách (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội)
GVHD: PGS.TS Nguyễn Quý Thanh

10. Đào Thị Liên
Đề tài: Những yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập của sinh viên năm thứ nhất (nghiên cứu trường hợp tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)

GVHD: PGS.TS Lê Đức Ngọc

11. Phan Thị Thanh Nga
Đề tài: Đánh giá mức độ đáp ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp nghề sản xuất gốm thô hệ trung cấp trường Cao đẳng nghề Viglacera

GVHD: PGS. TS Hoàng Bá Thịnh

12. Dương Thị Hồng Nhung
Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm (nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh)
GVHD: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

 

13. Nguyễn Phan Quang
Đề tài: Đánh giá tác của giáo dục xuyên biên giới đến giáo dục quốc gia


14. Phạm Thị Quyên
Đề tài: Sinh viên đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên (so sánh đại học công lập và đại học ngoài công lập)
GVHD: PGS.TS Ngô Doãn Đãi

 

15. Nguyễn Vinh San
Đề tài: Đánh giá tác động của một số yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa chất lượng ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

GVHD: TS Hoàng Thị Xuân Hoa

16. Hà Thị Trường
Đề tài: Đánh giá mức độ thích ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên

GVHD: GS. TS Lê Ngọc Hùng

 

Nội dung liên quan