Viện ĐBCLGD - Danh sách đề tài luận văn Khóa ĐLĐG2009-HCM


 

1. Trần Thị Vân Anh

2. Trịnh Nguyễn Thi Bằng
Đề tài: Tác động của yếu tố gia đình đến kết quả học tập của học sinh THPT (Nghiên cứu trường hợp học sinh THPT tại Cần Thơ)
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

3. Lê Thúy Hằng
Đề tài: Sự hài lòng của sinh viên và giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh và Khoa Công nghệ Thông tin đối với công tác tổ chức đào tạo tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
GVHD: TS. Lê Văn Hảo

4. Trần Thị Thu Hiền
Đề tài: Đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức bộ môn Sinh học 10 của học sinh Trường THPT Thủ Đức năm học 2010 - 2011
GVHD: TS. Nguyễn Kim Dung

5. Liệt Thoại Phương Lan
Đề tài: Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với bài giảng của giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
GVHD: PGS.TS. Phạm Văn Quyết

6. Nguyễn Tiến Mạnh
Đề tài: Nghiên cứu tác động của hình thức kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan đến phương pháp giảng dạy các môn tự nhiên lớp 12 THPT (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước)
GVHD: TS. Hoàng Thị Xuân Hoa

7. Nguyễn Thị Nga
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
GVHD: GS.TS. Lê Ngọc Hùng

8. Lê Thị Kim Oanh
Đề tài: Các yếu tố tác động đến kết quả thi học sinh giỏi môn Tin học cấp thành phố của học sinh tiểu học (Nghiên cứu trường hợp thành phố Đà Nẵng)
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

9. Nguyễn Văn Phong
Đề tài: Yếu tố tác động đến tính tích cực học tập của học viên trung học phổ thông ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên (Nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Cần Thơ)
GVHD: TS. Nguyễn Thị Tuyết

10. Nguyễn Phong Phú
Đề tài: Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su (Nghiên cứu trường hợp tại Công ty Cao su Phú Riềng)
GVHD: TS. Vũ Thị Phương Anh

11. Đỗ Quyên Phương

12. Dương Nguyễn Thanh Phương
Đề tài: Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng (Nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long)
GVHD: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

13. Phan Ngọc Quân

14. Nguyễn Thị Thảo
Đề tài: Tác động của hoạt động ngoại khóa đến tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu trường hợp tại Trường THPT Châu Văn Liêm, Thành phố Cần Thơ
GVHD: PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh

15. Đặng Thanh Tùng
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy (Nghiên cứu so sánh tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh)
GVHD: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

16. Văng Thị Thu Viên
Đề tài: Đánh giá trình độ đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên năm thứ hai so với khung trình độ chung Châu Âu (Nghiên cứu trường hợp tại Viện Kinh tế Công nghệ Đông Á)
GVHD: TS. Hoàng Thị Xuân Hoa

Nội dung liên quan