Viện ĐBCLGD - Danh sách đề tài luận văn Khóa ĐLĐG2008


 

1. Lê Thị Linh Giang
Tên đề tài: Đánh giá mức độ đáp ứng với chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông của cử nhân sư phạm do ĐH An Giang đào tạo
GVHD: PGS.TS. Lê Đức Ngọc

2. Nguyễn Hương Giang
Tên đề tài: Thí điểm đánh giá môn học tại trường ĐH Thủy Lợi
GVHD: PGS.TS. Phạm Văn Quyết

3. Phạm Thị Mai Hương
Tên đề tài: Căn cứ KH để xây dựng chuẩn đầu ra nghề Điện công nghiệp hệ CĐ nghề
GVHD: TS. Tô Thị Thu Hương

4. Ma Cẩm Tường Lam
Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường đại học Đà Lạt
GVHD: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

5. Trịnh Thị Vũ Lê
Tên đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường ĐH dân lập Hải Phòng
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

6. Nguyễn Hải Long
Tên đề tài: Ảnh hưởng của công tác KĐCL dạy nghề đối với phương pháp giảng dạy tại trường CĐ nghề KT thiết bị y tế
GVHD: PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh

7. Trần Thị Minh Ngọc
Tên đề tài: Tác động của văn hóa đọc đến việc học tập môn ngữ văn của học sinh THPT
GVHD: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

8. Hoàng Kỳ Sơn
Tên đề tài: Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường ĐH Khoa học - ĐH Huế
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

9. Lê Thị Thanh
Tên đề tài: ĐG mức độ đáp ứng chương trình ĐT nghề bậc CĐ đối với thị trường lao động
GVHD: PGS.TS. Lê Đức Ngọc

10. Lê Thị Thanh Thủy
Tên đề tài: ĐG mức độ đáp ứng mục tiêu ĐT của HVCH khóa I-khóa II chuyên ngành ĐLĐG trong GD-Trung tâm ĐBCLĐT và NCPTGD
GVHD: PGS.TS. Lê Đức Ngọc

11. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Tên đề tài: Tác động của chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học đối với GV tiểu học thành phố Hải Dương
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
120318