Viện ĐBCLGD - Kết quả xếp hạng


CẬP NHẬT KẾT QUẢ XẾP HẠNG ĐẠI HỌC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1. Bảng xếp hạng QS

Hệ thống xếp hạng của Quacquarelli Symonds (QS) ra đời năm 2004 với  hợp tác giữa Tạp chí Times Higher Education (THE) và QS. Hệ thống này tồn tại từ năm 2004 đến năm 2009 dưới tên gọi đầu tiên là THE, sau đó đổi thành THE-QS. Đến năm 2009, THE không tiếp tục hợp tác với QS và tách riêng ra. QS tiếp tục sử dụng bảng xếp hạng này, đổi thành QS World University Rankings và bổ sung vào các sản phẩm của mình các bảng xếp hạng khu vực như Bảng xếp hạng Châu Á của QS (QS Asia), bảng xếp hạng các đại học trẻ dưới 50 tuổi, các bảng xếp hạng theo lĩnh vực... Dưới đây là bảng thống kê vị trí xếp hạng của ĐHQGHN trong hệ thống xếp hạng của QS qua các năm (số trong ngoặc là vị trí ở Việt Nam):

Bảng xếp hạng Thứ hạng
2019 2020 2021 2022 2023 2024
QS Thế giới 801-1000 801-1000 801-1000 801-1000 801-1000 951-1000
QS Châu Á 124 147 160  147 162  
QS Đại học trẻ thế giới     101-150  -  -  
QS theo lĩnh vực

1. Lĩnh vực Công nghệ và Kỹ thuật

(Engineering & Technology)

 - - - 386 451-500   

Khoa học máy tính và hệ thống thông tin

(Computer Science & Information Systems)

551 - 600 501-550 601-650 501-550  501-550 (4)  

Kỹ thuật điện và điện tử

(Engineering - Electrical & Electronic)

- - - 451-500  501-520 (5)  

Cơ kỹ thuật, hàng không và chế tạo

(Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing)

451 - 500 - 451-500  451-500 501-520 (2)  

2. Khoa học tự nhiên (Natural Science)

-  -  - 401-450 451-500  

Toán học (Mathematics)

- 401-450 401-450  351-400 351-400 (3)  

Vật lý và thiên văn học

(Physics & Astronomy)

501 - 550 551-600 501-550 451-500 551-600 (1)  

3. Khoa học xã hội và Quản lý 

(Social Sciences & Management)

- - - 451-500 -  

Kinh doanh và Nghiên cứu quản lý 

(Business & Management Studies)

- - 501-550  451-500 501-550 (1)  

Từ năm 2022, QS xếp hạng thêm theo 5 nhóm lĩnh vực. ĐHQGHN có 2/5 nhóm lĩnh vực được xếp hạng là Kỹ thuật và Công nghệ (Engineering & Technology) xếp thứ 451-500 (thứ hạng tốt nhất là 386), Khoa học tự nhiên (Natural Sciences) xếp thứ 451-500 (thứ hạng tốt nhất là 401-450). Lĩnh vực Khoa học xã hội và Quản lý (Social Science & Management) từng được xếp thứ 501-550 vào năm 2022. 

2. Bảng xếp hạng THE

THE ra đời năm 2010 sau khi sự hợp tác giữa Tạp chí THE (Times Higher Education) và QS để tạo ra bảng xếp hạng THE-QS chấm dứt vào năm 2009 sau khi hoạt động được 6 năm. THE đánh giá các trường đại học trên toàn cầu dựa trên nghiên cứu những nhiệm vụ cốt lõi của một trường đại học, theo các bộ chỉ số đo lường tiêu chuẩn nhằm cung cấp những so sánh toàn diện và công bằng. Do đó THE được sinh viên, học giả, các cơ sở giáo dục đại học, chính phủ cũng như giới học thuật tin tưởng. Qua thời gian, THE đã bổ sung cho mình rất nhiều các sản phẩm xếp hạng đại học khác ngoài xếp hạng đại học thế giới ban đầu như Bảng xếp hạng theo lĩnh vực, theo khu vực, bảng xếp hạng đại học trẻ, bảng xếp hạng ảnh hưởng của các trường đại học… Dưới đây là tổng hợp kết quả xếp hạng của ĐHQGHN trong các bảng xếp hạng của tạp chí Times Higher Education (THE):

Bảng xếp hạng Thứ hạng
2019 2020 2021 2022 2023
THE World University Rankings – Bảng xếp hạng đại học thế giới 801-1000 801-1000 801-1000 1001-1200   1001-1200 
THE Asia University Rankings – Bảng xếp hạng đại học Châu Á   201-250 251-300 301-350  351-400
THE Emerging Economies University Rankings – Bảng xếp hạng Đại học các nền kinh tế mới nổi   201-250 251-300 301-350  
THE Young University Rankings – Bảng xếp hạng Đại học trẻ thế giới    

251-300

/475

 301-350

/539 (790*)

 351-400

/605 (963*)

THE Impact Rankings – Bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng     401-600  601-800 401-600 
THE World University Rankings by Subjects – Bảng xếp hạng đại học thế giới theo các lĩnh vực
Khoa học máy tính (Computer Science)     501-600  601-800 601-800
Khoa học tự nhiên (Physical Science)   601-800 601-800 601-800 801-1000
Kỹ thuật & Công nghệ (Engineering)   401-500 401-500 601-800 601-800
Khoa học xã hội (Social Science)       501-600 601-800
Kinh doanh và kinh tế (Business and Economics)         501-600
Khoa học sự sống (Life Sciences)         501-600

*bao gồm cả reporter

Bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng của các trường đại học – THE Impact Rankings (THE IR)

THE Impact Rankings công bố kết quả xếp hạng lần đầu năm 2019, hướng tới đo lường sự thành công của tổ chức giáo dục đại học trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) của Liên Hợp Quốc (có hiệu lực kể từ năm 2016), kêu gọi hành động toàn cầu với mục tiêu xây dựng xã hội hoà bình, công bằng và thịnh vượng. Nói cách khác, Bảng xếp hạng này đánh giá tầm ảnh hưởng (Impact) và đóng góp của các cơ sở giáo dục đối với sự phát triển xã hội, phát triển con người, bảo vệ môi trường sống.

Lần đầu tham gia trong kỳ xếp hạng Impact Rankings của Times Higher Education năm 2021, ĐHQGHN đã được đánh giá cao về các hoạt động phát triển, đặc biệt là việc cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ quốc gia liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) với thứ hạng 401-600, trở thành 1 trong 2 cơ sở giáo dục đứng đầu ở Việt Nam trong Bảng xếp hạng này.

Trong kỳ xếp hạng năm 2021, trong số 1115 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng THE Impact Rankings, Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tham gia tại 7 SDG (bao gồm: Hợp tác để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, Sức khỏe và cuộc sống tốt, Bình đẳng giới, Giáo dục có chất lượng, Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững, Giảm bất bình đẳng, Hòa bình, công bằng và thể chế vững mạnh) và đã có thứ hạng nổi bật ở 4 SDG. Cụ thể:

- SDG 4. Giáo dục chất lượng (Quality Education): ĐHQGHN ở vị trí 92/966 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng. Đây là mục tiêu có thứ hạng cao nhất và ĐHQGHN đã đạt vào nhóm 100 thế giới ở mục tiêu này.

- SDG 5: Bình đẳng giới (Gender Equality): ĐHQGHN thuộc nhóm 101-200/776 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng.

- SDG 8: Việc làm và tăng trưởng kinh tế (Decent work and economic growth): ĐHQGHN thuộc nhóm 201-300/685 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng.

- SDG 17: Hợp tác để hiện thực hoá các mục tiêu (Partnership for the goals): ĐHQGHN thuộc nhóm 401-600/1154 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng.

Ngoài ra, ĐHQGHN còn được xếp hạng ở các SDG khác như SDG 3 (Sức khoẻ và cuộc sống hạnh phúc) với vị trí 601-800, SDG 10 (Giảm bất bình đẳng) với vị trí 301-400, SDG 16 (Hoà bình, công bằng và thể chế vững mạnh) ở vị trí 301-400. Như vậy, có thể thấy, trong 7 hạng mục/mục tiêu tham gia xếp hạng, có đến 5 mục tiêu của ĐHQGHN có thứ hạng thuộc nhóm 400 trở lên.

Năm

SDG tham gia xếp hạng

Tổng thể SDG 3

SDG 4

SDG 5 SDG 8 SDG 10 SDG 16 SDG 17

2021

401-600

/1115

601-800

92

/966

101-200

/776

201-300

/685

301-400 301-400 401-600
2022 601-800  601-800

201-300

/1180

201-300

/938

301-400

/849

601-800

/1438

2023 401-600 801-1000 70/1304 97/1081

201-300

/960

201-300

/901

201-300 

/910

201-300

/1625

3. Bảng xếp hạng Webometrics

Webometrics ra đời năm 2004 tại Tây Ban Nha. Webometrics không phải là một hệ thống xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, mà chỉ xếp hạng trang web của các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, do độ bao phủ rộng (Webometrics đưa ra một danh sách đến 12000 vị trí), nên Webometrics thu hút được khá nhiều sự chú ý của các cơ sở giáo dục đại học trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Dưới đây là bảng tóm tắt thông tin trong phương pháp xếp hạng cơ sở giáo dục đại học của Webometrics:

Tiêu chí

Trọng số

Năm xếp hạng

2019

2020

2021

2022 2023

Lượng tài nguyên số hóa (Presence)

5%

38

436

-

- -

Khả năng nhận diện (Impact)

50%

1456

1853

1289

656 431

Lượng trích dẫn (Openness)

10%

1635

1629

1274

1290 1167

Thư tịch khoa học theo Scholar (Excellence)

35%

1231

1229

1099

1048 1047

Kết quả xếp hạng tổng thể

 

1013

1132

959

758 669
Xếp hạng theo khu vực châu Á         141 124
ASEAN           11

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
251300