Viện ĐBCLGD - Home
Theo Quyết định số 4215/QĐ-ĐHQGHN ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận kết quả xét tuyển và kết quả trúng tuyển viên chức của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.
Ngày 29/12/2022, tại Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết và giao ban công tác đảm bảo chất lượng năm 2022) để nhìn nhận lại kết quả một năm thực hiện công tác và xác định phương phướng và mục tiêu cho công tác đảm bảo chất lượng năm 2023.
Ngày 26/12/2022, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN.
Ngày 10/12/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 nhằm giới thiệu, thu hút các nguồn lực và kêu gọi đầu tư cho các hoạt động xây dựng, giảng dạy và nghiên cứu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mô hình đô thị đại học “5 trong 1” ở...
Viện ĐBCLGD là đơn vị tham mưu chuyên trách về công tác quản trị đại học, so chuẩn và xếp hạng đại học, đo lường đánh giá, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội; là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu chuyên sâu và triển khai các giải pháp quản trị đại học, đối sánh và xếp hạng đại học,đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, hỗ trợ giảng dạy.