Viện ĐBCLGD - Home
Nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục đào tạo hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục...
Ngày 28/02/2024, tại Hòa Lạc, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN đã tổ chức Lễ công bố Thành lập Trung tâm Đào tạo trực tuyến ĐHQGHN trực thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (Viện ĐBCLGD).
Trung tâm Đào tạo trực tuyến Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là đơn vị trực thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 4748/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/12/2023 của Giám đốc ĐHQGHN. Sự kiện thông cáo báo chí được diễn ra vào ngày 28/2/2024.
Sự kiện Unihub#19 - Tọa đàm do Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp (UniHub) tổ chức sẽ diễn ra vào 14h00 Thứ Tư ngày 26/01/2024 sắp tới.
Viện ĐBCLGD là đơn vị tham mưu chuyên trách về công tác quản trị đại học, so chuẩn và xếp hạng đại học, đo lường đánh giá, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội; là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu chuyên sâu và triển khai các giải pháp quản trị đại học, đối sánh và xếp hạng đại học,đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, hỗ trợ giảng dạy.