Viện ĐBCLGD - Home
Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đã được đưa vào Luật giáo dục đại học sửa đổi (2018) và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời, trong bối cảnh...
Ngành và nghề của chúng ta
Thứ hai, 12 Tháng 4 2021
Toàn văn thư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi các nhà giáo
Sáng nay, ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, các đại biểu quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã được Quốc hội phê...
ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) là Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh (Hoa Kỳ). Đây là một trong những tổ chức kiểm định quốc tế chuyên ngành kinh doanh có giá trị và uy tín trên thế giới.
Viện ĐBCLGD là đơn vị tham mưu chuyên trách về công tác quản trị đại học, so chuẩn và xếp hạng đại học, đo lường đánh giá, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội; là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu chuyên sâu và triển khai các giải pháp quản trị đại học, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.