Viện ĐBCLGD - Nghiên cứu khoa học


Tin về nghiên cứu khoa học

Ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học: Lý luận và thực tiễn” trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, đơn vị và thầy cô đã tích cực ủng hộ, tham gia và gửi báo cáo tóm tắt về Ban Tổ chức Hội thảo đúng thời hạn quy định. Hiện tại, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều bài tóm tắt của một số chuyên gia hàng đầu trong cả nước về các lĩnh vực của Hội thảo. Ban Tổ chức Hội thảo kính mong tiếp tục nhận được sự tham gia của Quý thầy/cô trong thời gian tới.

Research on learning style of students of College ofScience and College of Social Sciences and Humanities, The relation between the using internet and the students’ learning activities....

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
415050