Viện ĐBCLGD - Tư vấn, chuyển giao


Tư vấn, chuyển giao

Đối với các hoạt động bên ngoài ĐHQGHN, Viện đã đi tiên phong trong hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật về KĐCL cho các trường đại học, cao đẳng cả nước. Viện là đơn vị chủ chốt hỗ trợ Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Giáo dục (KT&KĐCLGD), Bộ GD&ĐT biên soạn các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, các tài liệu hướng dẫn công tác tự đánh giá trong các trường đại học và xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các bậc học phổ thông. Viện đã đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác ĐBCL & KĐCL cho các cán bộ chuyên trách ĐBCL của các Bộ như Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện hỗ trợ Bộ GD&ĐT và Dự án GDĐH Việt Nam - Hà Lan đào tạo nhân lực cho 5 Trung tâm ĐBCL của 3 đại học vùng và 2 trường đại học (ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Vinh và Trường ĐH Cần Thơ). Viện đã cử chuyên gia tham gia đánh giá ngoài để KĐCL cho nhiều trường đại học của Việt Nam.

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
415076