Viện ĐBCLGD - Ấn phẩm, sách báo


Ấn phẩm, sách báo

Kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam: Hệ thống các chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật
Đảm bảo chất lượng có ý nghĩa tầm quan trọng sống còn đối với sự phát triển của giáo dục Việt Nam.
Sổ tay thực hiện các hướng dẫn của AUN về Đảm bảo chất lượng đào tạo
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: MỘT SỐ THÀNH TỐ CỦA CHẤT LƯỢNG
Các tác giả: Nguyễn Phương Nga - Nguyễn Quý Thanh (Đồng chủ biên)
Trịnh Ngọc Thạch, Lê Đức Ngọc, Nguyễn Công Khanh, Mai Quỳnh Lan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
301586