Viện ĐBCLGD - Đề tài "Suy nghĩ của sinh viên năm thứ ba Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về các phương thức cung cấp nguồn học liệu"


Đề tài mã số TT 0801: “Suy nghĩ của sinh viên năm thứ ba Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về các phương thức cung cấp nguồn học liệu” do CN. Nguyễn Thu Hà chủ trì đã đạt nghiệm thu loại tốt.

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
301600