Viện ĐBCLGD - Hội nghị - Hội thảo


Hội nghị - Hội thảo

Trong các ngày từ 8 – 10/3/2013, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đã tổ chức Hội nghị “Phát triển các công cụ, các tiểu mục đề thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển chọn người vào học đại học, sau đại học”.

Hội thảo "Xếp hạng và đối sánh trong giáo dục đại học: Kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng cho Việt Nam"

Ngày 27/10/2011, Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (ĐBCLGD), ĐHQGHN tổ chức seminar “Các xu thế quản trị đại học: Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”.

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo “Liên kết đào tạo với đại học Hoa Kỳ: Nguyên tắc và quy trình kiểm định chất lượng” và mời TS. Louise Zak, Phó Giám đốc Ủy ban Giáo dục Đại học, tổ chức Kiểm định chất lượng (KĐCL) vùng New England (NEASC), Hoa Kỳ, chuyên gia cao cấp Fulbright thuyết trình.

Tháng 11 năm 2010, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã mời GS. Alan Jenkins, nguyên Giáo sư của ĐH Oxford Brooks

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
415067