Viện ĐBCLGD - Số liệu thống kê


VNU Khai mac AUN 20181218 5

 

- Năm 2023

* Kết quả kiểm định chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục của ĐHQGHN (tính đến 6/2023)

- Năm 2022

* Kết quả kiểm định chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục của ĐHQGHN (tính đến ngày 30/12/2022)

* Kết quả kiểm định chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục của ĐHQGHN (tính đến ngày 30/4/2022)

- Năm 2021 

* Kết quả kiểm định chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục của ĐHQGHN (tính đến ngày 09/11/2021)

* Kết quả kiểm định chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục của ĐHQGHN (tính đến ngày 23/6/2021)

- Năm 2020

* Kết quả kiểm định chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục của ĐHQGHN (tính đến ngày 12/8/2020)

 - Năm 2019

* Kết quả kiểm định chương trình đào tạo ĐHQGHN (tính đến ngày 4/4/2019).

 

* Kết quả kiểm định cơ sở giáo dục ĐHQGHN (tính đến ngày 4/4/2019).

 

VNU-INFEQA

 

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
415066