Đảm bảo chất lượng

"
Tham gia buổi làm việc có PGS. TS Nguyễn Quý Thanh – Viện Trưởng Viện Đảm bảo chất lượng cùng các thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài. Về phía trường có PGS. TS. Nguyễn Việt Hà - Hiệu trưởng Nhà trường, GS.TS Nguyễn Thanh Thủy- Phó hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo, cán bộ ở phòng/ban chức năng và khoa CHKT&TĐH, khoa VLKT&CNNN.
""
Tại Trường Đại học Công nghệ, Đoàn Đánh giá chất lượng đồng cấp nội bộ đã tiến hành điều tra, khảo sát, thẩm định minh chứng. Đoàn làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, phỏng vấn về công tác Cán bộ, Ban chủ nhiệm khoa về cơ sở vật chất, công tác Đào tạo. Đoàn đánh giá cũng đã có buổi gặp gỡ Ban chủ nhiệm khoa CHKT&TĐH, khoa VLKT&CNNN, các giảng viên, sinh viên…gặp gỡ và phỏng vấn các chuyên gia, đại diện lãnh đạo các cơ quan tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực là sản phẩm đào tạo của Nhà trường, các cựu sinh viên…
""
 
Đoàn đánh giá đã hoàn thành công tác đánh giá chất lượng đồng cấp nội bộ của trường Đại học Công nghệ. Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất và cung cấp các tài liệu, minh chứng, nhân sự liên quan, để Đoàn đánh giá thực hiện công tác đánh giá thuận lợi và có hiệu quả nhất.
Thay mặt ban chỉ đạo công tác đánh giá chất lượng, PGS.TS.Nguyễn Quý Thanh đã gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác chặt chẽ và nhiệt tình của lãnh đạo trường, phòng/ban chức năng, các khoa và giảng viên trong lần đánh giá này. Trước đây, ĐHQGHN có chương trình đánh giá ngoài theo chương trình kiểm định chất lượng, nhưng từ 2012 đến nay các các trường đại học không thể tự thực hiện việc kiểm định chất lượng mà cần có trung tâm thực hiện kiểm định chất lượng bên ngoài. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT vẫn khuyến khích các hoạt động đánh giá đồng cấp trên cơ sở đó để khắc phục các điểm còn tồn tại và cải tiến chương trình đào tạo. Vì vậy, ĐHQGHN mong muốn hoạt động đánh giá lần này thực chất, xác thực và Nhà trường sẽ thẳng thắn nhìn vào những yếu tố cần cải tiến và thay đổi để nâng cao chất lượng.
""
 
Đoàn đánh giá đã nhận xét bản báo cáo tự đánh giá của trường được viết đúng quy định và đáp ứng đầy đủ yêu cầu tự đánh giá của ĐHQGHN. Qua quá trình khảo sát, đoàn đánh giá thấy các phòng/ ban chức năng, các khoa và phòng thí nghiệm của trường được trang bị đầy đủ thiết bị để đảm bảo cho công việc của mỗi cán bộ, giảng viên và việc học tập của sinh viên. Ngoài ra, trường có môi trường sư phạm tốt và là niềm tự hào đối với mỗi sinh viên, cựu sinh viên. Tuy nhiên, Nhà trường vẫn còn một số hạn chế về thời lượng thực hành, thời gian nghiên cứu, tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên, đẩy mạnh hoạt động lấy ý kiến phản hồi, hướng nghiệp sinh viên học tập…
""
 
PGS.TS. Nguyễn Việt Hà đã ghi nhận và tiếp thu những đánh giá, ý kiến của đoàn đánh giá về những mặt tồn tại của trường. Đây là những ý kiến tâm huyết được đoàn đưa ra đánh giá sau khi đã tiếp cận một cách toàn diện trong quá trình làm việc, khảo sát và bản báo cáo tự đánh giá. Chất lượng đào tạo là giá trị cốt lõi, chính yếu của Nhà trường. Vì vậy, Nhà trường nhận thức được tầm quan trọng về công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng. Trong đó, đảm bảo chất lượng là chính yếu. Vì vậy, việc bố trí giảng viên là gốc rễ của vấn đề về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, cơ sở vật chất được bố trí tốt nhất. Nhà trường cố gắng trên góc độ tốt nhất về từng giờ giảng dạy, bài giảng... Phía nhà trường có trách nhiệm xây dựng chương trình tốt nhất dựa trên đóng góp của xã hội và phải có sự chọn lọc, hài hòa giữa bản chất của trường và nhu cầu, thay đổi của xã hội. Nhà trường sẽ tiếp thu, nghiên cứu những ý kiến và có những kế hoạch cùng với hai khoa để điều chỉnh những vẫn duy trì và đảm bảo chất lượng.
""
""
 
Lãnh đạo Nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng đào tạo, coi chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu và phải luôn tự đánh giá, kiểm tra để có giải pháp điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, uy tín và giữ vững thương hiệu Đại học Công nghệ - ĐHQGHN trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.
"
"
Ngày 11/12, Trường Đại học Công nghệ tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp nội bộ chương trình đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật và chương trình đào tạo kỹ sư ngành Cơ học kỹ thuật.
""
Phát biểu khai mạc buổi đánh giá, GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCN đã gửi lời cảm ơn đến đoàn đánh giá cùng sự quan tâm của lãnh đạo ĐHQGHN, Viện Đảm bảo chất lượng và Trung tâm khảo thí. Ngay từ những ngày đầu, Nhà trường đã nhận thức công tác đào tạo và đánh giá, kiểm định chất lượng trong đào tạo là một trong những vấn đề quan trọng. Trường ĐHCN đã có một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng các công việc có liên quan đến hai chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo Cơ học kỹ thuật (CHKT) là một hoạt động đặc sắc, chương trình kỹ sư đầu tiên của ĐHQGHN, là kết quả hợp tác chiến lược giữa trường - Viện Cơ học. Chương trình VLKT cũng là chương trình quan trọng của trường và kèm theo đó có chuyên ngành về nanô được xây dựng nhiều năm và đồng bộ về cả trang thiết bị được đầu tư một cách tập trung. Về mặt công tác chuẩn bị, Nhà trường đã thành lập các ban xây dựng, ban thư ký, ban tự đánh giá, ban tổ chức để cung cấp đầy đủ minh chứng, thông tin cho đoàn đánh giá. Nhà trường mong muốn nhận được nhiều thông tin phản hồi để tăng cường chất lượng, rà soát và phát triển thêm các hoạt động đáp ứng được yêu cầu của người học và xã hội.
""
Thay mặt ban chỉ đạo đợt đánh giá đồng cấp, TS. Sái Công Hồng – Phó Viện Trưởng Viện Đảm bảo chất lượng khẳng định trường ĐHCN là đơn vị tiên phong trong ĐHQGHN và cả nước về hoạt động kiểm định. Trường ĐHCN đã có ba chương trình kiểm định AUN. Đối với ĐHQGHN trường ĐHCN là một trong những trường thuộc đơn vị tốp đầu. Trong năm nay, Nhà trường đã đăng ký tham gia hai chương trình đánh giá, đây cũng là điều kiện ban đầu giúp các khoa có tiền đề để sau đó tham gia đánh giá theo bộ tiêuchuaanr AUN thuận lợi hơn. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư quy định về đào tạo chất lượng cao là đối với tất cả chương trình đào tạo chất lượng cao buộc phải kiểm định chất lượng và phải có kế hoạch, lộ trình hướng tới kiểm định chất lượng AUN. Trong thời gian tới, ĐHQGHN sẽ tiếp tục đánh giá chương trình mang tính chất đồng cấp nội bộ, sau đó tiến hành đánh giá ngoài đối với các tổ chức quốc tế. Mục tiêu của việc đánh giá nội bộ sẽ không nặng về điểm số mà tập trung chính vào việc đi đánh giá, rà soát, khuyến nghị để chương trình tốt hơn.
""
Đoàn chuyên gia đánh giá sẽ làm việc tại trường ĐHCN từ ngày 11/12 đến ngày 12/12/2014.
                                                                                                                    Theo 
UET-News
"