Viện ĐBCLGD - Đào tạo


Tin về Đào tạo, Tập huấn

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 12/2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón đoàn chuyên gia của Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) tiến hành đánh giá đồng cấp chương trình đào tạo cử nhân ngành Chính trị học theo tiêu chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội, định hướng AUN-QA.

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
415059