Viện ĐBCLGD - CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC


"

 

STT

Tên đối tác

Lĩnh vực hợp tác

Mức độ quan hệ

1

Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chương trình đào tạo - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ chí Minh

- Đào tạo trình độ cao về đo lường và đánh giá

- Xây dựng các chương trình nghiên cứu chung về văn hóa chất lượng và kiểm định chất lượng

- Công nhận kết quả kiểm định chất lượng

- Trao đổi chuyên gia

- Cùng đấu thầu các chương trình nghiên cứu cấp quốc gia và quốc tế

Thỏa thuận hợp tác đối tác chiến lược

2

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thực hiện các chương trình nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ trong các lĩnh vực: đảm bảo chất lượng giáo dục/ kiểm định chất lượng giáo dục/ văn hóa chất lượng/ kiểm tra đánh giá/ xếp hạng đại học

- Tham gia đoàn đánh giá ngoài các trường đại học Việt Nam

- Cung cấp nguồn chuyên gia đo lường đánh giá chất lượng giáo dục

Hợp tác chiến lược

3

Dự án Giáo dục đại học 2 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực Viện có thế mạnh (đã thực hiện gần 10 hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ từ năm 1995)

Hợp tác chiến lược

4

Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng

- Tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng trong hệ thống các cơ sở đào tạo của Bộ Quốc phòng

- Đào tạo nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng/ khảo thí cho các cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng

- Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục

- Hỗ trợ Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng trong việc tiếp cận, hội nhập

Thỏa thuận hợp tác đối tác chiến lược

5

Cục Đào tạo - Bộ Công An

- Tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng trong hệ thống các cơ sở đào tạo của Bộ Công An

- Đào tạo nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng/ khảo thí cho các cán bộ thuộc Bộ Công An

- Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục

- Hỗ trợ Cục Đào tạo – Bộ Công An trong việc tiếp cận, hội nhập

Thỏa thuận hợp tác đối tác chiến lược

6

Đại học Đà Nẵng

- Chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng/ kiểm định chất lượng/ kiểm tra và đánh giá giáo dục

Theo hợp đồng

7

Đại học Huế

- Chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng/ kiểm định chất lượng/ kiểm tra và đánh giá giáo dục

Theo hợp đồng

8

Hệ thống các trường thuộc Đại học Thái Nguyên

- Chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng/ kiểm định chất lượng/ kiểm tra và đánh giá giáo dục

Theo hợp đồng

9

Sở Giáo dục tỉnh Lạng Sơn

- Đào tạo cán bộ trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Đo lượng và Đánh giá

- Hợp đồng đánh giá năng lực, trình độ cán bộ

Hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ

10

Học viện Lê Quý Đôn (Học viện Kỹ thuật Quân sự)

- Đánh giá ngoài các chương trình đào tạo

- Tư vấn xây dựng hệ thống ĐBCL

- Đào tạo cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng/ khảo thí của đơn vị

Thỏa thuận hợp tác đối tác chiến lược

11

Trường Đại học Y khoa Vinh

- Đánh giá ngoài các chương trình đào tạo

- Tư vấn xây dựng hệ thống ĐBCL

- Đào tạo cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng/ khảo thí của đơn vị

Thỏa thuận hợp tác đối tác chiến lược

12

Học viện Kỹ thuật Mật mã

- Chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng/ kiểm định chất lượng/ kiểm tra và đánh giá giáo dục

Theo hợp đồng

12

Trường Đại học Hàng hải

- Chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng/ kiểm định chất lượng/ kiểm tra và đánh giá giáo dục

Theo hợp đồng

13

Trường Đại học Xây dựng

- Chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng/ kiểm định chất lượng/ kiểm tra và đánh giá giáo dục

Theo hợp đồng

14

Trường Đại học Lâm nghiệp

- Chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng/ kiểm định chất lượng/ kiểm tra và đánh giá giáo dục

Theo hợp đồng

15

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

- Chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng/ kiểm định chất lượng/ kiểm tra và đánh giá giáo dục

Theo hợp đồng

 

 

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418827