Viện ĐBCLGD - Cơ cấu tổ chức


Ban hành theo Quyết định số: 704/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/03/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIỆN ĐBCLGD

Stt

Ảnh

Ban Lãnh đạo Viện

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

TS. Nghiêm Xuân Huy

 Viện trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(84-4) 37547625;

(84-4) 37549245

2

TS. Trần Thị Hoài

Phó Viện trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

TS. Bùi Vũ Anh

Phó Viện trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VNU-INFEQA

Nội dung liên quan