Viện ĐBCLGD - Hội đồng ĐBCL


HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức trách trong Hội đồng

1.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Nguyên Giám đốc ĐHQGHN

Chủ tịch

2.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Phó Giám đốc ĐHQGHN

Phó Chủ tịch thường trực

3.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn 

Phó Giám đốc ĐHQGHN

Phó Chủ tịch

4.

TS. Nghiêm Xuân Huy

Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN

Phó Chủ tịch

5.

GS.VS. Đào Trọng Thi

Nguyên Giám đốc ĐHQGHN

Ủy viên

6.

PGS.TS. Mai Văn Trinh

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục & Đào tạo

Ủy viên

7.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Ủy viên

8.

GS.TS. Phạm Quang Minh

Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

Ủy viên

9.

TS. Đỗ Tuấn Minh

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Ủy viên

10.

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

Ủy viên

11.

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

Ủy viên

12.

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN     

Ủy viên

13.

GS.TS. Furuta Motoo

Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN

Ủy viên

14.

TS. Trần Quốc Bình

Chánh Văn phòng ĐHQGHN

Ủy viên

15.

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN

Ủy viên

16.

PGS.TS. Vũ Văn Tích

Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN

Ủy viên

17.

PGS.TS Nguyễn Hiệu

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, ĐHQGHN

Ủy viên

18.

TS. Nguyễn Thị Anh Thu

Trưởng Ban Hợp tác & Phát triển, ĐHQGHN

Ủy viên

19.

PGS.TS. Phạm Xuân Hoan

Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, ĐHQGHN

Ủy viên

20.

PGS.TS. Đinh Văn Hường

Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV, ĐHQGHN

Ủy viên

21.

TS. Đinh Văn Toàn

Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế, ĐHQGHN

Ủy viên

22.

PGS.TS. Vũ Đỗ Long

Giám đốc Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN

Ủy viên

23.

TS. Nguyễn Hoàng Sơn

Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện, ĐHQGHN

Ủy viên

24.

TS. Trần Thị Hoài

Phó Viện trưởng Viện Đảo bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN

Ủy viên

25.

TS. Mai Thị Quỳnh Lan

Trưởng phòng Nghiên cứu và Quản lý đảm bảo chất lượng, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN

Thư ký

 

VNU-INFEQA

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
415072