Viện ĐBCLGD - Đề tài, dự án


Đề tài

Đề tài "Mối quan hệ của việc sử dụng internet và hoạt động học tập của sinh viên" mã số Q.CL. 05.01 do TS. Nguyễn Quý Thanh thực hiện.

PGS.TS. Nguyễn Công Khanh, Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD, ĐHQGHN

Báo cáo “Nhận thức, thái độ và thực hành của sinh viên với phương pháp học tích cực” hay “Nghịch lý LaPierre và Tính tích cực học tập của sinh viên”

Đề tài cấp cơ sở, mã số Qcl 09.01 “Một số khía cạnh của văn hoá chất lượng trong trường đại học” do PGS.TS. Nguyễn Phương Nga chủ trì.

Đề tài "Suy nghĩ của sinh viên năm thứ ba Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về các phương thức cung cấp nguồn học liệu".

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
415042