Viện ĐBCLGD - Đề tài, dự án


Đề tài

Đề tài "So sánh các đặc tính kĩ thuật đề thi tuyển sinh đại học môn Toán đang được sử dụng tại Việt Nam và đề thi tuyển sinh đại học đang được sử dụng tại Hoa Kỳ"

Đề tài "Xây dựng chỉ số giám sát hoạt động của trường đại học

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418866