Viện ĐBCLGD - Đề tài "So sánh các đặc tính kĩ thuật đề thi tuyển sinh đại học môn Toán đang được sử dụng tại Việt Nam và đề thi tuyển sinh đại học đang được sử dụng tại Hoa Kỳ"


Đề tài Vcl.12.01 “So sánh các đặc tính kĩ thuật đề thi tuyển sinh đại học môn Toán đang được sử dụng tại Việt Nam và đề thi tuyển sinh đại học đang được sử dụng tại Hoa Kỳ”. Chủ trì: ThS. Phạm Ngọc Duy; thời gian thực hiện: 1 năm. Đề tài đã được nghiệm thu đạt loại Khá

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418857