Viện ĐBCLGD - Đề tài "So sánh phương thức tuyển sinh đại học phổ biến trên thế giới và kiến nghị cho Việt Nam"


Đề tài Vcl.12.02 “So sánh phương thức tuyển sinh đại học phổ biến trên thế giới và kiến nghị cho Việt Nam”. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thu Hà; thời gian thực hiện: 1 năm. Đề tài đã được nghiệm thu đạt loại Khá.

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418777