Viện ĐBCLGD - Đề tài "Xây dựng chỉ số giám sát hoạt động của trường đại học


Đề tài mã số TT 0901 “Xây dựng chỉ số giám sát hoạt động của trường đại học”. Ths. Lê Thị Kim Anh, đồng chủ trì: CN. Nguyễn Thu Hà. Đề tài được nghiệm thu với kết quả đạt loại tốt.

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418794