Viện ĐBCLGD - Đề tài, dự án


Đề tài

Đề tài "So sánh mô hình quản trị đại học của ĐHQGHN và một số đại học khác trên thế giới"

Đề tài hướng tới mục tiêu nghiên cứu các mô hình quản trị đại học công ở Việt nam nhằm xây dựng một mô hình quản trị đại học hợp lý và hiệu quả nhất cho nền giáo dục đại học Việt Nam.

Đề tài "Mối tương quan giữa chỉ số IQ, SQ với các dạng đề thi tuyển sinh đã được chuẩn hóa"

Đề tài “Nghiên cứu quy trình thực hiện đối sánh (bechmarking) trong giáo dục đại học”

Đề tài "So sánh phương thức tuyển sinh đại học phổ biến trên thế giới và kiến nghị cho Việt Nam"

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418832