Viện ĐBCLGD - Đề tài "Mối tương quan giữa chỉ số IQ, SQ với các dạng đề thi tuyển sinh đã được chuẩn hóa"


Đề tài Vcl.12.04 “Mối tương quan giữa chỉ số IQ, SQ với các dạng đề thi tuyển sinh đã được chuẩn hóa”. Chủ trì: ThS. Nguyễn Hoàng Nga; thời gian thực hiện: 1 năm. Đề tài đã được nghiệm thu đạt loại Khá.

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418755