Viện ĐBCLGD - Tổ chức Khóa tập huấn “Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận hiện đại và đáp ứng các yêu cầu đảm bảo chất lượng của AUN-QA” tại Đại học Thái Nguyên – Đợt 2 (30/9-1/10/2017)


"

Ngày 30/9-01/10/2017, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Khóa tập huấn “Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận hiện đại và đáp ứng các yêu cầu đảm bảo chất lượng của AUN-QA” cho hơn 200 cán bộ Đại học Thái Nguyên – Đợt 2.

           Đây là khóa tập huấn thứ hai của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Đại học Thái Nguyên trong tháng 9/2017.

          Phát biểu tại khóa tập huấn, Viện trưởng – TS. Nghiêm Xuân Huy gửi lời cảm ơn Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên và Lãnh đạo Ban Đào tạo - ĐH Thái Nguyên đã tin tưởng lựa chọn Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục trong chiến lược xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng của nhà trường. Viện trưởng nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng chương trình đào tạo đúng và đạt chuẩn ngay từ đầu không chỉ giúp cơ sở giáo dục có chương trình đào tạo có chất lượng đảm bảo mà còn giúp cho cơ sở giáo dục luôn sẵn sàng cho kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đạt kết quả cao.

""

Ảnh: TS. Nghiêm Xuân Huy – Viện trưởng Viện ĐBCLGD phát biểu tại khóa tập huấn

          Cũng tại khóa tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Ban Đào tạo Đại học Thái Nguyên đã cảm ơn đoàn chuyên gia của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đã nhiệt tình tham gia giảng dạy tại khóa tập huấn. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn cho biết các cán bộ của Đại học Thái Nguyên tham gia khóa tập huấn đã tiếp thu được những nội dung cơ bản về những tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của AUN: xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; cách thức xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo AUN; Đặc biệt, các chuyên gia đã truyền đạt các kinh nghiệm thực tế quý báu trong việc phát triển chương trình đào tạo theo hướng theo hướng tiếp cận hiện đại giúp các đơn vị có thể nâng cao chất lượng của các chương trình đào tạo hiện có để thực sự đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị các lãnh đạo khoa, bộ môn sau khóa tập huấn sẽ đề xuất lên lãnh đạo đơn vị các phương án cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo tại khoa, bộ môn tại Đại học Thái Nguyên. Cuối cùng, PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục trong tương lai.

""

Ảnh: PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Ban Đào tạo phát biểu tại khóa tập huấn

           Khóa tập huấn hướng tới muc tiêu: Giúp cơ sở giáo dục có căn cứ khoa học và sự hiểu biết chung trong phát triển chương trình đào tạo hướng đến chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế ; Cung cấp các hiểu biết về điều kiện đảm bảo chất lượng của một chương trình đào tạo đại học theo chuẩn chất lượng AUN-QA; Làm rõ và áp dụng các nguyên tắc đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của AUN-QA trong xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; Cung cấp và chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA; Giúp cơ sở giáo dục đại học sẵn sàng cho hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo hoặc AUN-QA)

Đội ngũ chuyên gia giảng dạy khóa tập huấn:

1)    TS. Nghiêm Xuân Huy – Viện trưởng Viện ĐBCLGD

2)    TS. Trần Thị Hoài – Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD

3)    TS. Hoàng Thị Xuân Hoa – Nguyên Phó Viện trưởng, Chuyên gia Viện ĐBCLGD

4)    PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, Phó Chủ nhiệm, phụ trách Khoa Luật, ĐHQGHN

5)    PGS.TSKH.  Nguyễn Xuân Hải - Trưởng Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

6)    TS. Mai Thị Quỳnh Lan - Trưởng Phòng Nghiên cứu và Quản lý Đảm bảo chất lượng, Viện ĐBCLGD

""

Ảnh: Đội ngũ chuyên gia chụp ảnh cùng học viên của khóa tập huấn

         Trong thời gian tập huấn, học viên đã được được các giảng viên chuyên gia cung cấp các nội dung về tổng quan về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; Tổng quan về các tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của AUN-QA; Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA; Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tại ĐHQGHN; Và nhận diện các vấn đề tồn tại trong xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tại Việt Nam (nhìn từ góc độ kiểm định chất lượng).

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

""

Ảnh: TS. Nghiêm Xuân Huy tham gia giảng dạy tại khóa tập huấn

""

Ảnh: TS. Trần Thị Hoài tham gia giảng dạy tại khóa tập huấn

""

Ảnh: TS. Hoàng Thị Xuân Hoa tham gia giảng dạy khóa tập huấn

""

Ảnh: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh tham gia giảng dạy tại khóa tập huấn

""

Ảnh: PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải tham gia giảng dạy tại khóa tập huấn

""

Ảnh: TS. Mai Thị Quỳnh Lan tham gia giảng dạy tại khóa tập huấn""

Ảnh: Hơn 200 cán bộ Thái Nguyên tham gia khóa tập huấn

""

""

Ảnh: Các chuyên gia trả lời câu hỏi của các cán bộ tham gia khóa tập huấn

VNU-INFEQA

 

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418826