Viện ĐBCLGD - Đào tạo


Tin về Đào tạo, Tập huấn

Danh sách đề tài tốt nghiệp Khóa ĐLĐG2006

Danh sách đề tài tốt nghiệp Khóa ĐLĐG2005

Danh sách các giáo viên có thể tham gia hướng dẫn

Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường những hiểu biết về cơ chế, chia sẻ những kinh nghiệm và thực hành tốt về cách thức và giải pháp đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo trong cơ sở giáo dục đại học.

"

Thông tin về Khóa tập huấn cụ thể như sau:

Mục tiêu: Khóa tập huấn nhằm mục đích cung cấp cho học viên những hiểu biết về nguyên tắc, quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài; hướng dẫn sử dụng các bộ tiêu chuẩn; kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo chuẩn đánh giá chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ở Đông Nam Á (AUN-QA), Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ Hoa Kỳ (ABET) và của Hiệp hội Phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học Hoa Kỳ (AACSB).

Nội dung tập huấn

Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển, mô hình chất lượng, nguyên tắc và quy trình đánh giá chất lượng của AUN-QA, ABET, AACSB;

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA, ABET, AACSB;

Giới thiệu kỹ thuật và thực hành thu thập minh chứng và xử lý, phân tích thông tin để xây dựng báo cáo tự đánh giá;

Giới thiệu kỹ thuật và thực hành viết báo cáo tự đánh giá;

Quy trình chuẩn bị, tổ chức đánh giá ngoài và công tác hậu kiểm định.

Thời gian tập huấn: 6 buổi (Dự kiến từ ngày 12 – 15 tháng 9 năm 2014).

Địa điểm học: P.701, Nhà C1T, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Lệ phí: 2.500.000 đồng (bao gồm tài liệu, giải khát giữa giờ và chứng chỉ)

Yêu cầu của Khóa tập huấn

-  Lớp học tối đa không quá 20 người;

-  Học viên mang theo laptop cá nhân để thực hành;

-  Học viên chỉ được cấp chứng chỉ nếu đáp ứng được yêu cầu của Khóa bồi dưỡng.

Chi tiết xin liên hệ:

Lê Thị Thương, Phòng QLNCKH&ĐT

ĐTCQ: 043 7547625

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418818