Viện ĐBCLGD - Đào tạo


Tin về Đào tạo, Tập huấn

03 học viên Khóa ĐLĐG2006 hoàn thành bảo vệ luận văn thạc sĩ

Các điều kiện xét chuyển tiếp nghiên cứu sinh

Học viên đầu tiên của lớp Thạc sĩ ĐLĐG2008 (K4) hoàn thành lễ bảo vệ luận văn

QUY TRÌNH BẢO VỆ LUẬN VĂN VÀ CÁC THỦ TỤC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

Dưới đây là danh mục dự kiến các đề tài luận án tiến sĩ và danh mục danh sách dự kiến cán bộ hướng dẫn. Danh mục các đề tài này chỉ là các gợi ý. Nghiên cứu sinh có thể đề xuất đề tài phù hợp với định hướng khoa học của Viện.

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418791