Viện ĐBCLGD - Đào tạo


Tin về Đào tạo, Tập huấn

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của 02 học viên Khóa ĐLĐG2009 và 01 học viên Khóa ĐLĐG2007

Kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục đợt 2 năm 2012

Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2012

Dự kiến kế hoạch học tập toàn khóa ĐLĐG2011

Lễ trao bằng tốt nghiệp và bảo vệ luận văn thạc sỹ Đo lường đánh giá trong giáo dục

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418823