Viện ĐBCLGD - Đào tạo


Tin về Đào tạo, Tập huấn

Khóa tập huấn đã thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của các đại biểu là các cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng, các cán bộ quản lý, giảng viên ở các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường ĐH Lâm Nghiệp, Trường ĐH Mỏ-Địa chất, Trường ĐH Xây dựng, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, Trường ĐH Hùng Vương...

Khóa tập huấn đã thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của các đại biểu là cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng, đào tạo, cán bộ quản lý, giảng viên ở các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Học viện Ngân hàng, Viện ĐH mở Hà Nội, Trường ĐH Hồng Đức, Trường ĐH Mỏ-Địa chất.

Các chuyên gia của Viện giới thiệu tập trung về những quy định mới của Bộ GD&ĐT về công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học, kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin minh chứng, yêu cầu và kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá.

Để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp trong các hoạt động cụ thể nhằm thực hiện được yêu cầu của Luật Giáo dục đại học và chủ trương phân tầng, xếp hạng các cơ sở giáo dục và triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp trong các năm 2016, 2017 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 16 tháng 3 năm 2015, tại Hội trường số 3 Lê Lợi, Đại học Huế phối hợp với Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp tập huấn Công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế - Hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài. Tham dự khai mạc lớp tập huấn có PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế; TS. Trần Thành Nam, Phó viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội; lãnh đạo và cán bộ viên chức làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418862