Viện ĐBCLGD - Hội nghị - Hội thảo


Hội nghị - Hội thảo

Vào 8h30 sáng ngày12 tháng 6 tại phòng họp 203 nhà Điều hành ĐHQGHN đã diễn ra hội nghị về kỹ năng nâng thứ hạng ĐHQGHN trong bảng xếp hạng của Châu Á và Thế giới .

Chiều ngày 19/3/2010, tại Hội trường 203, Nhà Điều hành ĐHQGHN, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục (ĐBCLĐT&NCPTGD), ĐHQGHN đã phối hợp cùng ĐH New South Wales, Australia tổ chức hội thảo “Đảm bảo chất lượng đào tạo đại học”.

Ngày 12 tháng tháng 6 năm 2009, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục, ĐHQGHN đã phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự án Giáo dục Đại học 2 tổ chức hội thảo quốc gia về “Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học’.

Ngày 12 tháng tháng 6 năm 2009, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục, ĐHQGHN đã phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự án Giáo dục Đại học 2 tổ chức hội thảo quốc gia về “Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học’.

Ngày 26 tháng 7 năm 2009 vừa qua, Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo để tổng kết năm học 2008 – 2009 và thảo luận kế hoạch năm học 2009 – 2010.

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418856