Viện ĐBCLGD - Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục có 01 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2016


"

Theo Quyết định này, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Tổng số nhà giáo đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm nay là 703 nhà giáo, nhiều hơn so với năm 2015.

Trong đó Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục vinh dự đón nhận 01 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư.

01 NHÀ GIÁO VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐHQGHN

ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ ĐỢT NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN ngày 10/10/2016 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước)

STT

STT theo Quyết định

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Ngành chuyên môn

Nơi làm việc

Quê quán

Mã số Giấy chứng nhận

01

46

Nguyễn Quý Thanh

1965

Nam

Xã hội học

Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục

Nam Từ Liêm, HN

450/GS

- Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN (tải về tại đây).

- Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GPS, PGS năm 2016 (tải về tại đây)

VNU-INFEQA

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418876