Viện ĐBCLGD - Nghiên cứu khoa học


Tin về nghiên cứu khoa học

Đề tài "Mối tương quan giữa chỉ số IQ, SQ với các dạng đề thi tuyển sinh đã được chuẩn hóa"


Đề tài Vcl.12.04 “Mối tương quan giữa chỉ số IQ, SQ với các dạng đề thi tuyển sinh đã được chuẩn hóa”. Chủ trì: ThS. Nguyễn Hoàng Nga; thời gian thực hiện: 1 năm. Đề tài đã được nghiệm thu đạt loại Khá.

Đề tài “Nghiên cứu quy trình thực hiện đối sánh (bechmarking) trong giáo dục đại học”

Đề tài "So sánh phương thức tuyển sinh đại học phổ biến trên thế giới và kiến nghị cho Việt Nam"

Đề tài "So sánh các đặc tính kĩ thuật đề thi tuyển sinh đại học môn Toán đang được sử dụng tại Việt Nam và đề thi tuyển sinh đại học đang được sử dụng tại Hoa Kỳ"

Đề tài "Xây dựng chỉ số giám sát hoạt động của trường đại học"

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418810