Viện ĐBCLGD - Nghiên cứu khoa học


Tin về nghiên cứu khoa học

Đề tài "So sánh mô hình quản trị đại học của ĐHQGHN và một số đại học khác trên thế giới"

Đề tài "Một số khía cạnh của văn hoá chất lượng trong trường đại học"

Đề tài "Suy nghĩ của sinh viên năm thứ ba Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về các phương thức cung cấp nguồn học liệu"

Đề tài cấp cơ sở, mã số Qcl 09.01 “Một số khía cạnh của văn hoá chất lượng trong trường đại học” do PGS.TS. Nguyễn Phương Nga chủ trì.

Báo cáo “Nhận thức, thái độ và thực hành của sinh viên với phương pháp học tích cực” hay “Nghịch lý LaPierre và Tính tích cực học tập của sinh viên”

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418825