Viện ĐBCLGD - Nghiên cứu khoa học


Tin về nghiên cứu khoa học

Cognition, Attitude and Practice of Student on the method of active learning

Nghiên cứu về các mô hình và các giải pháp quản trị đại học

Đề án thực hiện nghiên cứu, xây dựng danh mục những nhóm năng lực chung cần thiết (không bao gồm năng lực ngoại ngữ) đối với những người có năng lực, tài năng trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, lãnh đạo, quản lý và kinh doanh và vận dụng để tuyển chọn người phù hợp vào học đại học và sau đại học

Đề án đã xây dựng cơ sở lý luận, hệ thống câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu về bản chất, nguồn gốc và nguyên nhân của tinh thần trách nhiệm/thái độ trong công việc của cán bộ viên chức giáo dục nói chung, cán bộ viên chức ĐHQGHN nói riêng

Đề tài hướng tới mục tiêu nghiên cứu các mô hình quản trị đại học công ở Việt nam nhằm xây dựng một mô hình quản trị đại học hợp lý và hiệu quả nhất cho nền giáo dục đại học Việt Nam.

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418791