Viện ĐBCLGD - Nghiên cứu khoa học


Tin về nghiên cứu khoa học

Cơ quan quản lý và cấp kinh phí: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Phương Nga

- Thời gian thực hiện: 1999-2001

Cơ quan quản lý và cấp kinh phí: Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Phương Nga

Thời gian thực hiện: 2002-2003

Cơ quan quản lý và cấp kinh phí: Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Bùi Kiên Trung

Thời gian thực hiện: 2004-2005

Cơ quan quản lý và cấp kinh phí: Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Lê Đức Ngọc

Thời gian thực hiện: 2002- 2003

Cơ quan quản lý và cấp kinh phí: Đại Học Quốc gia Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Phương Nga

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418855