Viện ĐBCLGD - Nghiên cứu khoa học


Tin về nghiên cứu khoa học

Cơ quan quản lý và cấp kinh phí: Đại Học Quốc gia Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Phương Nga

Cơ quan quản lý và cấp kinh phí: Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Công Khanh

PGS.TS. Nguyễn Công Khanh, Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD, ĐHQGHN

Đề tài "Mối quan hệ của việc sử dụng internet và hoạt động học tập của sinh viên" mã số Q.CL. 05.01 do TS. Nguyễn Quý Thanh thực hiện.

Cơ quan quản lý và cấp kinh phí: Đại Học Quốc gia Hà Nội

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418861