Viện ĐBCLGD - Sự kiện


Sự kiện

Tham gia giảng dạy tại các khóa tập huấn là đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng nói chung và kiểm định chất lượng giáo dục đại học nói riêng, đặc biệt đã có kinh nghiệm thực tiễn tổ chức tự đánh giá cấp chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và của AUN-QA tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 11/7/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2152/QĐ-ĐHQGHN về việc Thành lập Trung tâm hỗ trợ giảng dạy thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN. Vào 14h00, ngày 29/7/2019, Lễ công bố quyết định thành lập và Hội thảo Đổi mới sáng tạo trong hoạt động giảng dạy sẽ được tổ chức tại Phòng Hội thảo, tầng 1, tòa nhà Ulis Sunwah, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong Quý 2 năm 2019, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Ông Johnson Ong Chee Bin - Chuyên gia cao cấp về đảm bảo chất lượng giáo dục quốc tế của AUN-QA, tổ chức khóa tập huấn quốc tế “Giáo dục và đào tạo theo Chuẩn đầu ra” (Outcomes-Based Education - OBE). 

Khóa học này sẽ đem đến cho các nhà quản lý, nhà giáo một tư duy và thực hành tiên tiến trong việc xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo hiện nay, giúp nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học một cách bền vững.

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh – Biên dịch và Phiên dịch của Trường ĐH Ngoại ngữ và chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử của Trường ĐH Công nghệ là hai chương trình đào tạo tiếp theo được kiểm định theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN – QA), nâng tổng số các chương trình đào tạo của ĐHQGHN được kiểm định năm 2018 lên 6 chương trình.

Ngày 15/8/2017, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã khai mạc Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và AUN-QA”.