Viện ĐBCLGD - Sự kiện


Sự kiện

Nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục đào tạo hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các khóa tập huấn trong năm 2023.

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng khách mời đặc biệt của chương trình, sẽ cùng tham gia chia sẻ và thảo luận với các Nhà quản lý, hoạch định chính sách giáo dục; Cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở giáo dục đại học; Giảng viên, nghiên cứu viên; học giả, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục; Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong lĩnh vực có liên quan.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức (ĐHQGHN), khách mời đặc biệt của chương trình, sẽ cùng tham gia chia sẻ và thảo luận với các nhà quản lý, hoạch định chính sách giáo dục; cán bộ lãnh đạo, quản lý CSGDĐH; Giảng viên, học giả, nhà nghiên cứu và nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, trong lĩnh vực liên quan.

Theo Quyết định số 4215/QĐ-ĐHQGHN ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận kết quả xét tuyển và kết quả trúng tuyển viên chức của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Thông báo về kế hoạch xét tuyển vòng kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển Viên chức Viện ĐBCLGD năm 2022.

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
420305