Viện ĐBCLGD - THÔNG BÁO: Tổ chức các Khóa tập huấn phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của Viện đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023


Kính gửi: Các sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

 

Theo Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030”, mục tiêu của giai đoạn 2022-2025 là 100% cơ sở đào tạo hoàn thành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, 100% cơ sở đào tạo hoàn thành tự đánh giá, và 35% số chương trình đào tạo (CTĐT) đạt tiêu chuẩn chất lượng theo chu kỳ kiểm định lần thứ nhất trong đó có ít nhất 10% số CTĐT đạt theo tiêu chuẩn nước ngoài. Nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục đào tạo hoàn thành  kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục (CSGD) và CTĐT theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các khóa tập huấn trong năm 2023, cụ thể như sau:

  1. Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng CSGD đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo” (Chi tiết tại phụ lục I). 
  2. Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo” (Chi tiết tại phụ lục II).
  3. Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn của AUN-QA (phiên bản 4.0)” (Chi tiết tại phụ lục III).
  4. Khóa tập huấn “Xây dựng CTĐT, xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương học phần phù hợp với yêu cầu kiểm định chất lượng” (Chi tiết tại phụ lục IV).

Viện ĐBCLGD tổ chức các Khóa tập huấn theo phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy thuộc vào tình hình thực tế và nhu cầu của Quý đơn vị, cá nhân đăng ký.

Với đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, đặc biệt đã có kinh nghiệm thực tiễn tổ chức tự đánh giá CSGD đại học, tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và AUN-QA tại Đại học Quốc gia Hà Nội, các khóa tập huấn sẽ cung cấp cho các học viên kiến thức lý thuyết, kỹ năng và bài học kinh nghiệm, vận dụng vào thực hành tự đánh giá và xây dựng báo cáo tự đánh giá CSGD và CTĐT tại đơn vị mình.

Quý đơn vị, cá nhân quan tâm xin đăng ký theo Phiếu đăng ký (Phụ lục V) và gửi về địa chỉ: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng 702 Nhà C1T, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, ĐT: 024.37547625; hoặc liên hiện trực tiếp TS. Trần Thị Hoài, di động: 0985982969; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

         Trân trọng./.

>>>>>> 1) Tải công văn thông báo tại đây.

 >>>>>> 2) Tải Phụ lục thông báo tại đây.

9abda43338dfe481bdce

 

Infeqa-Media

 

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418791