Viện ĐBCLGD - Cơ cấu tổ chức


Ban hành theo Quyết định số: 704/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/03/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 Co cau to chuc infeqa final

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIỆN ĐBCLGD

Stt

Ảnh

Ban Lãnh đạo Viện

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

TS. Nghiêm Xuân Huy

 Viện trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(84-4) 37547625;

(84-4) 37549245

2

TS. Trần Thị Hoài

Phó Viện trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

TS. Bùi Vũ Anh

Phó Viện trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VNU-INFEQA

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418834