Viện ĐBCLGD - Trang thông tin


Trang thông tin

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội là tổ chức nghiên cứu hàng đầu của cả nước thực hiện các nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản trị đại học, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy chuẩn quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Chức năng nhiệm vụ

Viện ĐBCLGD là đơn vị tham mưu chuyên trách về công tác quản trị đại học, so chuẩn và xếp hạng đại học, đo lường đánh giá, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội; là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu chuyên sâu và triển khai các giải pháp quản trị đại học, đối sánh và xếp hạng đại học,đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, hỗ trợ giảng dạy.

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418777