Viện ĐBCLGD - Bảng xếp hạng Nature Index 2018: ĐHQGHN đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam


Tổ chức Nature Research vừa công bố kết quả xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức nghiên cứu, các quốc gia và khu vực trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, sự sống và khoa học trái đất. Theo đó, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN xếp thứ hai trong top 10 cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu của Việt Nam (sau Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Các chỉ số của Trường ĐHKH Tự nhiên (ĐHQGHN) do Nature Index công bố

Các cơ sở giáo dục đại học khác có tên trong top 10 của Bảng xếp hạng này bao gồm Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (thứ 3), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 6), Trường ĐH Tôn Đức Thắng (thứ 9), và Trường Đại học Duy Tân (thứ 9).

Ở cấp độ quốc gia, năm 2016, Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 10, năm 2017 đứng thứ 12, và năm 2018 trở lại vị trí thứ 10 trong 29 quốc gia được Nature Index đưa vào Bảng xếp hạng khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Các chỉ số của các cơ sở nghiên cứu, giáo dục Việt Nam do Nature Index công bố

Năm 2018, đứng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương là Trung Quốc, tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ, Singapore, Đài Loan, New Zealand, Thái Lan… Thứ tự này gần như được duy trì ổn định từ các năm 2016 và 2017.

Bảng xếp hạng Nature Index công bố mỗi năm phản ánh về quy mô công bố và mức độ sự hợp tác nghiên cứu chất lượng cao ở cấp cơ sở giáo dục đại học/nghiên cứu, cấp quốc gia và khu vực. Dữ liệu Nature Index được cập nhật hàng tháng và công bố tại địa chỉ https://www.natureindex.com. Dữ liệu của 01 năm được đưa vào để tính xếp hạng (từ ngày 1/7/2017 đến ngày 30/6/2018). Từ năm 2016, Nature Index bắt đầu công bố các bảng xếp hạng năm về kết quả công bố của quốc gia và cơ sở giáo dục đại học.

Kết quả xếp hạng Nature Index của Việt Nam 2018 (Nguồn: https://www.natureindex.com/country-outputs/Vietnam )

Kết quả xếp hạng Nature Index về công bố của quốc gia, tổ chức nghiên cứu và các cơ sở giáo dục đại học được tính bằng hai tiêu chí:

  1. Số bài viết (Article Count, AC): Được tính cho quốc gia hoặc tổ chức nghiên cứu nếu bài báo đó do một hoặc nhiều tác giả đến từ quốc gia đó hoặc tổ chức đó thực hiện, bất kể có bao nhiêu đồng tác giả đến từ bên ngoài tổ chức hoặc quốc gia đó.
  2. Tỷ lệ công bố (Fractional Count, FC): Là tỷ lệ phần trăm tính theo công thức số tác giả của cơ sở giáo dục đại học (hoặc quốc gia) và số cơ sở giáo dục đại học chủ quản của các tác giả đó trên một bài viết. Để tính toán FC, tất cả các tác giả được coi là đóng góp như nhau cho một bài viết. Mỗi bài viết có chỉ số FC kết hợp tối đa là 1.0.

Bảng xếp hạng Nature Index là bảng xếp hạng do Tổ chức Nature Reasearch (cơ quan chủ quản của Tạp chí danh tiếng Nature) thực hiện, sử dụng cơ sở dữ liệu bài báo được xuất bản trong hệ thống 82 tạp chí khoa học chất lượng cao do Nature Research lựa chọn.

Các tạp chí này được 2 hội đồng khoa học độc lập của Nature Research lựa chọn căn cứ theo các tiêu chí chất lượng của tạp chí chứ không thuần túy dùng chỉ số định lượng (impact factor). Tuy các tạp chí được lựa chọn chỉ chiếm khoảng 1% tổng số tạp chí trong cơ sở dữ liệu ISI (Web of Science) nhưng lại chiếm gần 30% tổng số trích dẫn trong số các tạp chí khoa học tự nhiên. Chỉ có các bài báo nghiên cứu bậc 1 của tạp chí (primary research articles) được đưa vào Nature Index để tính điểm xếp hạng.

Theo VNU-Media

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418863