Viện ĐBCLGD - Đẩy mạnh phát triển văn hóa chất lượng

"

Ngày 28/5/2011, Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN đã họp phiên thứ XI dưới sự chủ trì của GS.TS Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐHQGHN.

Tham dự phiên họp còn có PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Phó Giám đốc ĐHQGHN và GS. John J. McDonald, Chuyên gia cao cấp của Fulbright.

Tại phiên họp lần này, Hội đồng thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm học 2010-2011 và kế hoạch công tác năm học 2011-2012; nghe GS. John J. McDonald trình bày về xây dựng, áp dụng và rà soát điều chỉnh các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng tại Hoa Kỳ; thẩm định chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Pháp và ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc.

""

 

 

 

Trong báo cáo tổng kết, PGS.TS Nguyễn Phương Nga - Phó chủ tịch Hội đồng KĐCL cho biết các đơn vị trực thuộc về cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ công tác ĐBCL, nâng cao năng lực ĐBCL cho cán bộ, phổ biến rộng rãi Tiêu chuẩn KĐCL chương trình giáo dục, từng bước phát triển văn hóa chất lượng tại các đơn vị, củng cố và phát triển hệ thống ĐBCL trong ĐHQGHN. Trọng tâm trong công tác ĐBCL năm học 2011-2012 được xác định là xây dựng quy hoạch tổng thể chiến lược ĐBCL của ĐHQGHN giai đoạn 2012 - 2020. Phát triển văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN tập trung vào các hoạt động giảng viên tự đánh giá, lấy ý kiến phản hồi của người học, đánh giá công tác điều hành và quản lý của thủ trưởng các đơn vị đào tạo.

 

 
 


""

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên HĐKĐCL
phát biểu ý kiến

 

Theo Phó Giám đốc, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, ĐHQGHN sẽ ưu tiên đầu tư cho các chương trình được cấp chứng chỉ kiểm định. Tuy nhiên, đơn vị có chương trình đã được kiểm định cần chủ động đề xuất phương án hỗ trợ đầu tư. PGĐ Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, công tác hậu kiểm định phải được coi trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng của các chương trình đã được kiểm định. Sau khi được cấp chứng chỉ kiểm đinh, các đơn vị cần phải có báo cáo đánh giá Chương trình theo định kỳ (6 tháng một lần) để thấy sự cải thiện của từng tiêu chí đánh giá thế nào, nhờ đó mới có căn cứ tiếp tục ưu tiên đầu tư. Mặt khác, Viện ĐBCL cần hướng dẫn và tư vấn các đơn vị chọn ra những chương trình đạt trình độ phát triển nhất để tiến hành kiểm định nội bộ theo chuẩn AUN. Khi thấy chương trình nào có tính khả thi nhất mới đăng ký với tổ chức kiểm định AUN. Ngoài ra, Phó Giám đốc cũng lưu ý Viện ĐBCL cần xây dựng cụ thể các tiêu chí đáng giá chất lượng các hoạt động phục vụ khối hành chính của các cơ sở đào tạo trong ĐHQGHN.

 

Kết luận phiên họp, GS.TS Mai Trọng Nhuận đánh giá: năm học 2010-2011, ĐHQGHN tiếp tục là đơn vị tiên phong và đạt được nhiều thành tựu trong công tác KĐCL, đặc biệt đã đẩy mạnh kiểm định theo chuẩn AUN và ban hành bộ tiêu chí kiểm định chất lượng mới, quy định mới phù hợp với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng liên thông khu vực và quốc tế.

 

Từ những kết quả đạt được và những tồn tại trong công tác ĐBCL năm học 2010-2011, Giám đốc chỉ ra 4 bài học kinh nghiệm:

 

- Cần củng cố quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo quản lí đối với công tác ĐBCL;

 

- Xây dựng kế hoạch KĐCL bám sát sứ mạng, chiến lược, cũng như kế hoạch nhiệm vụ hàng năm;

 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, huy động sự đồng thuận và tích cực tham gia rộng rãi của tất cả đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học trong việc thực hiện công tác kiểm định và xây dựng văn hóa chất lượng;

 

- Lựa chọn đúng và đầu tư xứng đáng cho các điểm đột phá trong công tác kiểm định chất lượng.

 

Về kế hoạch công tác ĐBCL năm học 2011-2012, GS. Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh:

 

- Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng phải gắn liền với sứ mệnh, xác định những việc trọng yếu gắn liền với nhiệm vụ năm học và sự đặc thù của đơn vị;

 

- Chú ý tới khâu hậu kiểm định. Có giải pháp mạnh phát huy hiệu quả công tác kiểm định chất lượng; thủ trưởng đơn vị chủ động thể hiện cam kết trong báo cáo kiểm định chất lượng toàn diện, Viện ĐBCL theo dõi giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, ĐQHGHN ban hành chính sách khuyến khích, ưu tiên đầu tư mở chương trình đào tạo mới;

 

- Xây dựng quy trình kiểm định và thành lập tổ kiểm định tự đánh giá theo chuẩn AUN và chuẩn NEASC bằng tiếng Anh;

 

- Tiếp tục hoàn thiện bộ câu hỏi để sinh viên đánh giá bài giảng của giảng viên; xây dựng tiêu chí liên thông trong kiểm định chất lượng, xây dựng tiêu chí quy trình hướng dẫn đánh giá hoạt động nâng cao chất lượng của các khâu dịch vụ phục vụ; Bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên gia kiểm định chất lượng tham gia từ việc xây dựng và cập nhật các chương trình đào tạo mới...

 

- Phát huy vai trò kiểm định chất lượng của ĐQHGHN trong hệ thống kiểm định chất lượng của Nhà nước theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát huy mạnh vai trò của KĐCL đối với xã hội.

 

GS.TS Mai Trọng Nhuận nói: “Cần đẩy mạnh và phát triển văn hóa chất lượng như là hoạt động của KĐCL, là một nền tảng tư tưởng cho việc kiểm định chất lượng một cách bền vững”.

 

""

GS. John J. McDonald

 

 

Đánh giá về công tác KĐCL tại ĐHQGHN, GS. John J. McDonald nhận định: ĐHQGHN đã quan tâm và nỗ lực rất lớn trong công tác ĐBCL, cũng như trong việc xây dựng văn hóa chất lượng. Công tác ĐBCL tại ĐHQGHN đã có nhiều bước phát triển mới trong thời gian qua. Bên cạnh đó, GS J. McDonald cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm liên quan đến việc xây dựng, áp dụng và rà soát điều chỉnh các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng tại Hoa Kỳ.

 

""

 

 

 

Tại phiên họp buổi sáng, GS.TS Mai Trọng Nhuận đã trao chứng chỉ KĐCL chương trình đào tạo cử nhận khoa học tài năng ngành Vật lý cho Trường ĐHKHTN.

 

Tại phiên buổi chiều, Hội đồng đã thẩm định hai chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Pháp và ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc. Kết quả chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Pháp đã được Hội đồng thông qua.

 

Vài hình ảnh của phiên họp:

""

GS.TS Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV (bên phải)

 

 

""

PGS.TS Bùi Duy Cam - Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

 

 

""

GS.TS Nguyễn Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐHNN

 

 

""

GS.TSKH Bành Tiến Long - Ủy viên Hội đồng KĐCL ĐHQGHN

 

 

""

TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trưởng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam - Ủy viên Hội đồng KĐCL ĐHQGHN

 


Theo nguồn tin http://vnu.edu.vn/

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418771