Viện ĐBCLGD - Công tác Kiểm định chất lượng đã trở thành nhu cầu tự thân của mỗi đơn vị

"

GS.TS Mai Trọng Nhuận – Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng, Giám đốc ĐHQGHN cùng PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN và PGS.TS Nguyễn Quý Thanh – Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng chủ trì hội nghị.

Trong học kì 1 vừa qua, hầu hết các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Đảm bảo chất lượng đề ra trong kế hoạch đã được thực hiện đúng tiến độ và đạt yêu cầu chất lượng, đặc biệt đã ban hành 12 văn bản quản lý cấp ĐHQGHN. Cùng với đó, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN và mạng lưới các đơn vị/ bộ phận kiểm định của các đơn vị thành viên ĐHQGHN đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến và triển khai về văn hóa chất lượng; thực hiện các nội dung kiểm định chất lượng , đánh giá và xếp hạng đại học, thẩm định chất lượng chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng và các đại biểu đã nghe, thảo luận và thẩm định báo cáo đánh giá ngoài chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Pháp của Trường ĐH Ngoại ngữ; Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành sư phạm tiếng Trung Quốc của Trường ĐH Ngoại ngữ; Báo cáo tự đánh giá để kiểm định chất lượng chu kỳ 2 của Trường ĐH Ngoại ngữ; Báo cáo tự đánh giá giữa chu kì Kiểm định chất lượng của 3 trường đại học đã kiểm định chất lượng năm 2008, gồm: Trường ĐHKHTN, Trường ĐHCN và Trường ĐH Giáo dục.

""

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN chỉ đạo một số nội dung liên quan đến công tác Kiểm định chất lượng của ĐHQGHN

Kết luận tại hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận và PGS.TS Phùng Xuân Nhạ bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của các hiệu trưởng – thành viên Hội đồng Kiểm định ĐHQGHN về việc thời gian qua, công tác kiểm định chất lượng ở ĐHQGHN đã có bước chuyển biến rõ rệt, văn hóa chất lượng đã trở thành nhu cầu tự thân của mỗi đơn vị thành viên.

Thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng, Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục sớm ban hành Cảm nang Kiểm định chất lượng ĐHQGHN; các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác kiểm định theo chuẩn quốc tế và khu vực gắn với các chuẩn ngành/chuyên ngành cụ thể; Tăng cường công tác đảm bảo kiểm định chất lượng và phát huy hiệu quả của công tác kiểm định chất lượng.

""

PGS.TS Nguyễn Quý Thanh - Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ đề nghị các đơn vị cần quan tâm, tiếp thu và khắc phục theo những nội dung góp ý của thành viên Hội đồng. Đối với các báo cáo tự đánh giá giữa chu kì, Phó Giám đốc thường trực yêu cầu cần cải tiến một số nội dung mang tính kĩ thuật khi xây dựng báo cáo tự đánh giá được rõ nét, xác định được những điểm thay đổi trong quá trình đánh giá. Phó Giám đốc thường trực lưu ý các đơn vị quan tâm đến các cơ sở vật chất dùng chung, nguồn lực dùng chung và các chỉ số khi xây dựng các báo cáo. Thời gian tới, ĐHQGHN sẽ gắn chặt chẽ công tác kế hoạch, công tác đảm bảo chất lượng và công tác tài chính, tạo thuận lợi và điều kiện tốt nhất cho các đơn vị đã kiểm định chất lượng theo chuẩn khu vực và quốc tế.

""

""

""

""

""

""

 

Theo nguồn tin: http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N12112/Cong-tac-Kiem-dinh-chat-luong-da-tro-thanh-nhu-cau-tu-than-cua-moi-don-vi.htm 

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
420242