Viện ĐBCLGD - Kế hoạch đảm bảo chất lượng ĐHQGHN 2011 - 2012

"

Ngày 22/8/2011, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2415/QĐ-ĐBCL về việc ban hành kế hoạch nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN năm học 2011 - 2012.

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418856