Viện ĐBCLGD - KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


 

"
 

TT

Đơn vị

Năm đánh giá

Kết quả

Thời hạn đánh giá

Thời hạn đánh giá giữa kỳ

Thời hạn đánh giá tiếp theo

1

Trường ĐH KHXH&NV

02/2007

Cấp độ 1

2007-2012

8/2009

02/2012

2

Trường ĐHNN

02/2007

Cấp độ 1

2007-2012

8/2009

02/2012

3

Trường ĐHKT

02/2007

Cấp độ 1

2007-2012

8/2009

02/2012

4

Trường ĐH KHTN

08/2008

Cấp độ 2

2008-2013

02/2011

08/2013

5

Trường ĐHCN

08/2008

Cấp độ 2

2008-2013

02/2011

08/2013

6

Khoa Sư phạm

08/2008

Cấp độ 2

2008-2013

02/2011

08/2013

 
"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418775